Kinesisk horoskop

Et kinesisk horoskop vil vise deg mer av dine potensialer. Alle mennesker har en fri vilje, men vi er også kommet til jorden med forutsetninger som gir både muligheter og begrensninger. Det kinesiske horoskopet baserer seg på Bazi, de fire pillarer. Det er en klassisk og nøyaktig metode for å angi gode og mer krevende perioder av livet i femårs-perioder. Horoskopet settes opp manuelt ved hjelp av en personlig analyse. Du må da sende inn fødselstidspunkt, klokkeslett og fødested. Vi har deretter personlig kontakt i forkant av rapporten, slik at du får svar på spørsmål du har i tilknytning til ditt liv.

Du får deretter en personlig, skriftlig rapport, som du kan få tilsendt eller gjennomgått på et eget møte.

Priser pr. 01.10.2013:

Personlig horoskop: NOK 2.000,-
Barnehoroskop: NOK 1.200,-