Feng Shui

Feng Shui betyr «vind og vann». Analysen gir råd om forhold som omgir oss, både som individer og for bedrifter som vil bedre omsetning og arbeidsmiljø. Læren baserer seg på nøyaktige observasjoner av naturen og dens fenomener og av kosmos.

Røttene går flere tusen år tilbake til den kraftfulle, opprinnelige kilden slik den er praktisert i Kina fra mester til mester. Vind og vann er de to sterkeste naturkreftene vi kjenner til.

Vurderinger og analyser av forhold som vi omgir oss med viser hvordan vi kan holde på den gode energien og gi slipp på den dårlige. Analysene kan gi råd i de mange veivalg vi står overfor, i huskjøp, innredning og karrierevalg, hos bedrifter og i utvikling av store eiendommer og byplanlegging.